I. ročník Vzduchobraní 2010

V říjnu 2010 jsme v areálu klimkovických lázní uspořádali akci „Klimkovické vzduchobraní“. Byla to vlastně první akce pod formální hlavičkou občanského sdružení. V praxi jsme si ověřili, že jsme schopni zorganizovat akci tohoto typu.

Sešlo se více než 1 000 občanů, aby podpořili myšlenku čistějšího vzduchu na Ostravsku. Splečně jsme vytvořili národní rekord v počtu roztočených větrníků. V té době byly zveřejněny výsledky měření Státního zdravotního ústavu, kdy v areálu Sanatorií nebyly jako v jediném místě na Ostravsku překročeny limity polétavého prachu. Současně na této akci se začala rodit myšlenka Lesního parku v areálu lázní.                                                                   

II. ročník Vzduchobraní 2011

Opět po roce jsme se sešli v areálu lázní na již druhém ročníku Klimkovického Vzduchobraní. Největší událostí tohoto ročníku byo oficiální otevření Lesního parku Klimkovice. Park je jakousi oázou k relaxaci lidí z regionu a okolí, podnětem byl především fakt, že v klimkovických lázních se dýchá nejčistší vzduch na Ostravsku. V parku byly nainstalovány informační tabule s texty, které vysvětlují, jak může každý z nás ovlivnit životní prostředí, v němž žije. Dále se zde nchází dřevěné hrací prvky pro děti nebo sochy z Řezbářského sympozia. Další atrakcí druhého ročníku byl společný projekt s Výzkumným energetickýmcentrem VŠB-TUO na téma snížení emisí prostřednictvím „výuky správného zatápění“ (což mohli shlédnout i návštěvníci na klimkovickém Jarmarku). Návštěvníci Vzduchobraní tak mohli do přistavených krbových kamen postupně přikládat vše od suchého dřeva až po staré koberce a hned se dívat na přístroje speciálních měřících vozů, které ukazovaly složení spalin. Že se přiloŽená PET láhev na ovzduší okamžitě projevila, potvrdil také Jiří Bílek ze Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, který v areálu lázní zároveň měřil aktuální imise.
„Po celé dopoledne nám přístroje ukazovaly koncentrace od 10 do 20 mikrogramů prachu na metr krychlový. Limit je přitom 50 mikrogramů. Jakmile ale kolegové vedle přiloţili do krbových kamen PET lahev, hodnoty okamžitě vystoupaly na 110 mikrogramů na metr krychlový,“ uvedl Bílek.