Jak správně topit?

  • Spalujte v kotli pouze předepsané palivo.
  • Provozujte kotel pouze na projektovaný výkon.
  • Používejte kotel s vysokou účinností spalování.
  • Nechte si kotel pravidelně seřídit - je to důležité pro jeho úsporný provoz.
  • Nespalujte odpad!
  • Pravidelně zajistěte údržbu komínu kominíkem. Najděte si nejbližšího kominíka v adresáři Seznam kominíků.xls (autorem seznamu: MF Dnes)

Vytápění dřevem nebo dřevěným odpadem (štěpky, piliny atp.) - dřevo lépe hoří i při nižších teplotách a při jeho spalování vzniká méně oxidu uhelnatého, oxidů síry a oxidů dusíku (na rozdíl od uhlí). Pozor - dřevo musí být dobře proschlé, aby dobře hořelo s minimální produkcí spalin.

Vytápění uhlím volí opět mnoho lidí především z finančních důvodů. Problematickou kombinací však bývá starý kotel se špatnými parametry spalování a nízkou účinností s použitím málo kvalitního uhlí. Pokud tedy chcete přejít na vytápění uhlím, je nutné pořídit si především kvalitní kotel s vysokou účinností spalování.

Zemní plyn patří mezi paliva s vysokou výhřevností.Zemní plyn je fosilní palivo s nejnižším obsahem uhlíku, a při jeho konečném využití, např. při výrobě elektřiny nebo při vytápění, dochází k minimálním emisím oxidu uhličitého. Jediným problémem spalování zemního plynu mohou být emise oxidů dusíku - směs oxidu dusnatého (NO) a dusičitého (NO2). Špičková zařízení však dnes produkují ve srovnání se staršími spotřebiči pouze 10 % původních emisí oxidů dusíku.