Zajímavé odkazy ke shlédnutí k dané tématice

Co vzniká pálením odpadů:

Vliv domácích topenišť na kvalitu ovzduší rozhodně není zanedbatelný:

Informace o vytápění: