Občanské sdružení Čisté Klimkovice formálně navazuje na činnosti jednotlivců, kteří dlouhodobě pracují na zlepšení stavu ovzduší ve městě Klimkovice a ostatních obcích bývalého okresu Nový Jičín. Na rozdíl od centrální části Ostravy a obcí na severovýchodě Moravskoslezského kraje, kde je dominantní vliv težkého prumyslu, je převážná většina znečištění v naší lokalitě způsobována lokálními topeništi a nekázní jednotlivých občanů.

V oblasti kvality ovzduší záleží na každém jedinci a jeho přístupu k tomuto zásadnímu problému. Postupným vývojem názorů v návaznosti na reakci občanů na naší činnost a na rozdíl od přístupu většiny ostatních státních i nestátních organizací, vidíme jako jedinou smysluplnou cestu - metodu pozitivního působení na jednotlivé občany – topiče.

Používáme různé formy, od psaných článků v lokálním tisku, názorné ukázky spalování odpadu, přímé adresné kampaně a další netradiční formy působení na
spoluobčany. Jako nejúčinnější formu působení na provozovatele lokálních topenišť - rodiče, prarodiče i sousedy - vidíme působení přes děti.