Znečišťování ovzduší

Znečištění ovzduší může mít chemický, biologický nebo fyzikální charakter. Tito činitelé mění přírodní vlastnosti zemské atmosféry = vzdušný obal země. Znečištění ovzduší má za příčinu řadu lidských nemocí (dýchacích cest - astma, alergie, přibývající počet nádorových onemocnění atd.) a úmrtí, je také hrozbou pro existující zemské ekosystémy.

Největším problémem kvality ovzduší v České republice jsou vysoké úrovně znečištění ovzduší prachovými částicemi a to předevím v zimních měsících a při inverzním charakteru počasí. V kvalitě ovzduší se ČR řadí k nejhorším státům EU - prachové znečištění u nás dosahuje zhruba 150 % průměru EU. Konkrétně náš region, ve kterém žijeme a jehož vzduch dýcháme, je nejhorším ve Střední Evropě.

Největšími znečišťovateli v Moravskoslezském kraji jsou:

  • ArcelorMittal Ostrava, Energetika
  • Dalkia ČR, elektrárna Třebovice
  • ArcelorMittal Ostrava, Vysoké pece
  • ČEZ, Energetika Vítkovice
  • ČEZ, elektrárna Dětmarovice
  • Třinecké železárny, výroba surového železa
  • Energetika Třinec, provoz Teplárny
  • Dalkia ČR, Teplárna Karviná

                                                                   Zdroj obrázku: https://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v-cesku/fotogalerie/foto/85801/?cid=658977

Provozovatelé staničních sítí sledování kvality venkovního ovzduší poskytují naměřená data k zanesení do imisní databáze Informačního systému kvality ovzduší České republiky (ISKO). Data shromažďovaná a tříděná v databázích ISKO jsou každoročně vydávána ve formě souhrnného ročního tabelárního přehledu ”Znečištění ovzduší a atmosférická depozice v datech, Česká republika” a ročenky ”Znečištění ovzduší na území České republiky”. Informační systém kvality ovzduší je základním nástrojem sledování a hodnocení úrovně znečištění ovzduší v ČR.