Budoucnost

Občanské sdružení zahrnuje více než 30 aktivistů, kteří všechny činnosti provádí ve volném čase, který je bohužel objektivně limitován. Nyní stojíme před rozhodnutím, které činnosti máme omezit a kterým se nadále věnovat. Původne čistě ekologický projekt Lesního parku (viz sekce Akce, projekty) se stal symbolem integrace handicapovaných dětí i dospělých do společného života, symbolem úspešné snahy občanské iniciativy něco změnit a pro svůj nápad získat podporu i prostředky mnoha jednotlivců i organizací. Jeho dokončení je ale otázkou více než jednoho dalšího roku a byla by velká škoda jej opustit. Vyžaduje značné organizacní i fyzické úsilí.

I hlavní zaměření občanského sdružení – boj za čistý vzduch je časově velmi náročné a v podstatě nekonečné. Se zhoršující se ekonomickou situací se stále více občanů Klimkovic a okolí vrací k tuhým palivům, takže i přes jednotlivá zlepšení se situace nelepší a bez pokračování našich aktivit se jistě zhorší. Bez pomoci finanční i lidské se bohužel nadále neobejdeme.

V nejbližší budoucnosti plánujeme další rozšiřování Lesního parku v areálu lázní, další ročníky klimkovického Vzduchobraní, zapojování se do různých akcí a projektů, které umožní klimkovickým občanům dýchat lepší vzduch a v neposlední řadě apelovat na samotné občany, aby jim nebylo lhostejné a byli solidární ke svým sousedům, co spalují ve svých kotlích. O všech akcích budete informování na tomto webu nebo na stránkách Lesního parku a města.