Přítomnost

Občanské sdružení se snaží cestou osvěty a apelu na chování každého jedince. Aktivity občanského sdružení Čisté Klimkovice jsou zejména díky svým projektům na Ostravsku velmi známé a jsme zváni k mnoha společným projektům, ať už s nevládními organizacemi a občanskými sdruženími nebo odbornými subjekty (viz sekce Akce, projekty).

Víme, že na Klimkovice působí mnoho zdrojů znečištění, od průmyslových podniků až po hustý provoz na dálnici. My se chceme soustředit pouze na to, co můžeme přímo ovlivnit. Tím je topení v kotlech na tuhá paliva. Víme, že pro mnoho občanů je sociálně neúnosné přejít na ekologický způsob vytápění a věříme, že v tomto směru zapracuje vláda a nalezne řešení.

Dvě základní pravidla

My (občanské sdružení) se budeme snažit o to, aby všichni klimkovičtí „topiči“ dodržovali dvě základní pravidla:

  1. Správné zatápění a topení
  2. Zákaz spalování odpadů a znečištěného paliva

Tyto dva body nemají žádný vliv na peněženku občanů, jde jen o dobrou vůli.  Chceme, aby všichni pochopili, že těch pár minut strávených roztopením kotle na správnou teplotu, než se do něj dá uhlí, může ušetřit mnoha klimkovickým dětem návštěvu lékaře.  Dalších pár minut strávených odvozem starého nábytku do sběrného dvora místo jeho spálení prodlouží život nás všech a umožní všem se procházet po našem městě bez kapesníku před ústy.

Věříme, že ani Vám není lhostejný stav klimkovického vzduchu a podpoříte a rozšíříte naše záměry. Budeme velmi rádi, když se k nám připojíte – staňte se členy občanského sdružení Čisté Klimkovice.

Transparentní účet OS

Veškeré finanční toky můžete sledovat na transparentním účtu zde: 5877075001/5500

Dokumenty OS Čisté Klimkovice

Stanovy OS:                                 k podívání zde (ke stažení zde)
Potvrzení o registraci na MV ČR:  k podívání zde (ke stažení zde)
Potvrzení o registaci na FÚ:         k podívání zde (ke stažení zde)
Zápis z ustavující schůze:            k podívání zde (ke stažení zde)
Prohlášení k dani z příjmů:           k podívání zde (ke stažení zde)

Výroční zúrávy a výsledky hospodaření

Výroční zpráva 2010:                      k podívání zde (ke stažení zde)
Výsledky hospodaření za rok 2010: k podívání zde (ke stažení zde)