Historie

Počátky aktivity občanského sdružení se datují do let 2001 – 2005, kdy jsou dostupné hypotéky a do lázeňského města Klimkovic se stěhuje stále více občanů z Ostravy a dalších měst. Důvodem příchodu je předpoklad kvalitnějšího životního prostredí v lázeňském městě v blízkosti Ostravy. Mnoho z „přistěhovalců“ je zklamáno skutečností, že v zimním období je ovzduší mnohem horší, než v Ostravě. Příčinou jsou lokální topeniště starousedlíků (ne všech) a jejich zvyk spalovat vše, co hoří, včetne odpadů z domácností i naprosto nevhodného paliva. Noví obyvatelé jsou ale většinou aktivní a proto dochází ke snahám o zlepšení. Zprvu ojediněle, vetšinou z „očí do očí“. Posléze se v místním tisku objevují články o zdravotních dopadech spalování odpadů a dalších rizicích.

Většina aktivit se původně soustřeďovala na omezení spalování odpadů v lokálních topeništích a omezení spalování tuhých paliv. Tedy o záležitost, kterou je možné efektivně ovlivnit v krátkém čase, bez velkých nákladů, ale s velkými výsledky. Podobně jako ostatní organizace jsme začali na problém intenzivně upozorňovat a pokoušet se různými pohrůžkami dosáhnout výsledku. Základní metodou byla internetová „komínová hitparáda“, kde každý občan mohl zaslat fotku čmoudícího komína a docházelo k hlasování o nejvíce znečištující lokální topenište. Spolu s tím jsme uverejňovali čánky o škodlivosti lokálních topeništ. Milníkem tohoto období bylo přijetí vyhlášky o „Čistotě ovzduší“ v Klimkovicích v roce 2008.

V dalším období bylo stále více zřejmé, že bez podpory vedení města a městského úřadu není možno dosáhnout dalších výsledků. Jednotliví aktivisté kandidovali za různá uskupení v komunálních volbách do městského zastupitelstva. Bylo formálně založeno občanské sdružení, které bylo v září 2010 registrováno na Ministerstvu vnitra. Předseda OS Čisté Klimkovice se stal na konci roku 2010 i díky programu čistějšího ovzduší místostarostou města Klimkovice. Od té doby se činnost občanského sdružení částečně propojila s aktivitami města a rozšírila se.

Na počátku vzniku sdružení jsme si stanovili za cíl ziniciovat dva základní projekty, a to:

  1. Zřízení trvalé měřící stanice vzduchu v Klimkovicích a on-line zveřejňování výsledků na veřejném místě i internetu. Vyhodnocovat výsledky měření v různých závislostech a zjistit, co má na kvalitu klimkovického vzduchu největší podíl a soustředit se na řešení těchto vlivů.
  2. Zvýšení podílu zelených ploch v centrální části města a i nově vznikajících městských částech. Tím přispět ke snížení prašnosti v nejvíce exponovaných místech.