Lesní park Klimkovice

Lesní park se nachází v areálu klimkovických lázní, konkrétně v lázeňském lese. je tvořen kombinací ekologických herních prvků, informačních panelů a odpočinkových laviček, zasazených do prostředí přírodního lesa. Nenásilnou formou podporuje ekologické chování a pozitivní vztah k přírodě. Nedílnou součástí parku je expozice sochařských děl na téma „Člověk a příroda“, vzniklých na Klimkovickém sochařském sympoziu.

Informační panely nesou informace o procesech v přírodě, vlivu člověka na kvalitu ovzduší, zejména spalováním nekvalitních paliv a odpadů v lokálních topeništích. Hravou formou poukazují na jednouché změny v našem chování, které mohou výrazně přispět ke snížení emisí a ochrannou funkci lesa. Každý informační panel je originálním řezbářským dílem. Stejně jedinečné jsou i všechny hrací prvky, využívající výhradně lesní dřevo. Všechny prvky, včetně laviček a jiných odpočinkových prostor, jsou rozmístěny kolem lesní cesty, která tvoří přirozenou osu lesního parku.

Hlavní myšlenkou tohoto projektu je ukázat, že:

  • lesy a veškerá zeleň jsou jedním ze základních pilířů obrany proti polétavému prachu
  • každý z nás může jednoduše přispět ke kvalitnějšímu ovzduší.
  • i v těsné blízkosti ostravské aglomerace existují místa, kde je ovzduší čisté a vhodné k relaxaci

Budoucnost parku

Cílem tohoto projektu je zpřístupnění Lesního parku a údolí Polančice handicapovaným osobám na vozících a umožnit jim využívat les v okolí klimkovických lázní. Pokud se myšlenka podaří, vznikne bezbariérový okruh v délce cca 7km, jehož podstatná část povede lesem. Okruh bude obsahovat naučnou, odpočinkovou, zdravotní a uměleckou část.

V roce 2012 chceme doplnit okruh o dalších 1200 metrů zpevněné cesty, kolem které budou umístěny herní prvky pro vozíčkáře střídavě s prvky pro zdravé děti. Tímto chceme podpořit i integraci dočasně nebo trvale imobilních dětí i dospělých do standardního plnohodnotného života. V současné době je zpracováván projekt opravdu speciálního pohybového centra pro imobilní návštěvníky lesa.

Projekt je podporován finančně i materiálně městy Klimkovice a Ostrava, Moravskoslezským krajem a soukromými nadacemi, včetně Nadace OKD či nadace VIA.

Chcete se dozvědět více o projektu Lesního parku? Potom navštivte jeho webové stránky!