Proč je v Moravskoslezské kraji takový problém se znečištěným ovzduším?

Moravskoslezský kraj je specifický především díky těmto faktorům:

A.    Koncentrace průmyslu – MSK je tradičním centrem průmyslu, který je navíc koncentrován v malé lokalitě.

B.    Koncentrace sídel na malém prostoru – problém umocňuje to, že MSK má netypickou strukturu osídlení s velkou koncentrací (tzv. slezská zástavba). V Ostravsko-Karvinské oblasti je stejná hustota obyvatel jako ve velkých městech a když vezmeme v potaz, že min. polovina obyvatel žije v rodinných domech, pak lokální vytápění v těchto rodinných domcích může být velmi významným zdrojem znečištění a to nejen klasických škodlivin, ale při spalování tuhých paliv a odpadů i karcinogenních a mutagenních látek.

C.    Dopravní uzel – MSK je dopravním uzlem regionu a doprava se tak rovněž výrazně podílí na znečištění ovzduší. Zejména díky velké hustotě dopravy v menších sídelních celcích, kde není dobudována infrastruktura /např. kolem silnice č. 11/.

D.    Znečištění ze zahraničí. Na znečištění se podílí i Polsko. V těsné blízkosti Moravskoslezského kraje je 22 velkých průmyslových a energetických zdrojů, v MSK těch největších jen 8. Rovněž hustá slezská zástavba s převahou vytápění rodinných domů tuhými palivy má ještě významnější dopad na zhoršenou kvalitu ovzduší než v MSK. Proto je nutná spolupráce s polskou stranou a nastavení stejně přísných podmínek na obou stranách hranice.